Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, siły do realizacji wyznaczonych sobie celów oraz satysfakcji z pracy pedagogicznej. Życzymy radości płynącej z sukcesów uczniów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Europejskie Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej


 

Projekt "Edukacja szachowa nauczycieli powiatu suskiego" zakończony!

Europejskie Centrum Edukacji zakończyło realizację projektu Edukacja szachowa nauczycieli powiatu suskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwał od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011r.

Głównymi celami przedsięwzięcia było przygotowanie grupy 30 nauczycieli - kobiet i mężczyzn z powiatu suskiego - do pełnienia funkcji instruktorów szachowych wśród uczniów oraz udoskonalenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia szachowe. Projekt przyczynił się do zaangażowania nauczycieli w działania na rzecz podniesienia jakości nauczania w regionie, do pobudzania świadomości środowisk lokalnych (nauczycieli, uczniów i rodziców) w zakresie korzyści płynących z kształcenia oraz do wsparcia inicjatyw ukierunkowanych na aktywność edukacyjną dzieci i młodzieży. Nauka gry w szachy, świetlicowe zajęcia szachowe, koła szachowe, turnieje szkolne i międzyszkolne, konkursy wiedzy o szachach - to przejawy owej aktywności.

Zajęcia szachowe mogą być prowadzone w szkołach w ramach świetlicy szkolnej lub kół zainteresowań. Nauczyciele zostali przygotowani przez instruktorów Małopolskiego Związku Szachowego do prowadzenia ciekawych zajęć edukacyjnych, będących jednocześnie dyscypliną sportu o niezwykle bogatej historii i tradycji.

Kurs dla nauczycieli przygotowujący do prowadzenia w szkołach zajęć szachowych trwał 48 godzin (18 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń) i został przeprowadzony w dwóch częściach, w lutym i marcu br. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach w zależności od stopnia zaawansowania. Zostały one wyłonione przez prowadzących na podstawie ankiet sprawdzających wiedzę szachową uczestników. Kursanci otrzymali przygotowane przez Małopolski Związek Szachowy materiały kursowe. W czasie szkolenia poznawali i doskonalili techniki gry, metodykę nauczania gry w szachy, opracowywali plany pracy kół szachowych i regulaminy szkolnych turniejów szachowych.

Podczas drugiej części kursu odbył się wyjazd studyjny do Małopolskiego Związku Szachowego w Krakowie, gdzie uczestnicy mogli obserwować zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą przez najlepszych instruktorów. Ta część kursu została przeznaczona również na rozgrywki szachowe, poszerzenie wiadomości teoretycznych oraz pracę warsztatową. Opracowano konspekty zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem do pracy z uczniami. Najciekawsze materiały kursowe zostały wysłane do szkół powiatu suskiego, do wykorzystania przez nauczycieli i instruktorów. Po zakończeniu kursu uczestnicy przeprowadzili w swoich szkołach, wśród uczniów i rodziców oraz grona pedagogicznego, akcję informującą i promującą projekt. W wielu szkołach, w ramach świetlicy szkolnej, odbywają się zajęcia szachowe prowadzone przez uczestników projektu. Są organizowane turnieje, uczniowie biorą udział w zawodach i konkursach wiedzy o szachach.A zatem nauka nie poszła w las, co niewątpliwie bardzo cieszy!

 


 


Projekt EDUKACJA SZACHOWA W SZKOŁACH POWIATU SUSKIEGO

Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.5  -  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.  

CZAS TRWANIA PROJEKTU:       1.01.2010 - 30.04.2010 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Udoskonalenie oferty edukacyjnej w 30 szkołach z terenu powiatu suskiego o zajęcia z edukacji szachowej w 2010 roku.

Cele szczegółowe:

- rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych,

- wsparcie kształcenia matematycznego w szkołach,

- zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania gry w szachy do kształcenia matematycznego,

- pogłębienie i doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie komunikacji z uczniem oraz nabycie nowych umiejętności metodycznych w pracy z uczniem.

Grupa docelowa:

- 30 nauczycieli (20 kobiet i 10 mężczyzn) zamieszkałych na terenie powiatu suskiego i zatrudnionych w szkołach powiatu suskiego.

Formy wsparcia:

Przeprowadzenie zajęć Kursu przygotowującego do prowadzenia w szkołach zajęć szachowych na poziomie podstawowym.

Czas trwania: 48 godzin dydaktycznych (18 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń) w formie dwóch 3-dniowych zjazdów. Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach w zależności od stopnia znajomości zagadnienia.

Prowadzący: instruktorzy szachowi z Małopolskiego Związku Szachowego.

Terminy: 18-20 lutego, 11-13 marca 2010 r.

Miejsce: Fundacja SFOW Hotel Monttis, Sucha Beskidzka, ul. Spółdzielców 1.

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymają zaświadczenia nadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć szachowych w szkołach.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, obiady i przerwy kawowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 lutego 2010 r.

1/ drogą elektroniczną, na adres: szkola@ece.szkola.pl,

2/ pocztą, na adres: ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka, z dopiskiem Edukacja szachowa w szkołach powiatu suskiego,

3/ faksem: 33/8744605,

4/ osobiście w Biurze Projektu: ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka,

w godz. 9.00-15.30.

Dokumenty do pobrania:

- regulamin rekrutacji,

- profil kandydata (zał.1),

- formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem (zał.2),

- formularz oceny (zał.3),

- regulamin uczestnictwa w projekcie,

- harmonogram kursu,

- plakat projektu.

Informacja telefoniczna 33/874-46-05 w godz. 9.00-15.00.


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Europejskie Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej zaprasza na spotkanie w ramach Lokalnej Szkoły Dyrektorów, które odbędzie się 14 grudnia 2009r.(poniedziałek) o godz. 15.00 w siedzibie ECE, ul. Spółdzielców 1 (Hotel Monttis).

Temat szkolenia: Zmiany prawa w praktyce - nowy nadzór dyrektora szkoły.

1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego.

2. Formy nowego nadzoru pedagogicznego (ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji).

3. Narzędzia w nowym nadzorze.

4. Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.

Szkolenie poprowadzi pan Mariusz Maziarz (Kuratorium Oświaty w Krakowie).


Plan spotkania:

1.   15.00-16.30 - wykład

2.   16.30-16.45 - przerwa kawowa, przedstawienie najnowszej oferty ECE

      3.   16.45-18.15 - wykład - c.d.

      4.   18.15 -  obiadokolacja, podsumowanie spotkania.

Całkowity koszt wynosi 90 zł. od osoby. Zgłoszenia prosimy składać do 8 grudnia br., telefonicznie lub mailowo:

tel.: 33/ 874-46-05 w godz. 9.00-15.00,  e-mail: szkola@ece.szkola.pl

 


Witamy w roku szkolnym 2009/2010!

 

U progu nowego roku szkolnego życzymy Państwu wielu sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej, poczucia spełnienia zawodowego oraz wszelkiej pomyślności.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową. Jak zawsze, jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje.

 

W związku ze zmianami dotyczącymi nadzoru pedagogicznego najbliższe spotkanie w ramach Lokalnej Szkoły Dyrektorów odbędzie się po wejściu w życie nowego rozporządzenia., o czym niezwłocznie poinformujemy.

 


Zapraszamy na  kurs komputerowy dla nauczycieli: 

 

PROJEKTOWANIE STRON WWW.

 

Celem 12-godzinnego kursu jest przygotowanie nauczycieli dowolnej specjalności do  samodzielnego tworzenia stron www, zamieszczania danych oraz administrowania stroną internetową. Szczegółowy program - do pobrania.

 

Pierwsze zajęcia odbędą się 27 maja br. (środa) w siedzibie ECE w Suchej Beskidzkiej, ul. Spółdzielców 1 (Hotel Monttis) w godzinach 15.00-19.30.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 maja (piątek) - telefonicznie lub mailowo. Liczba miejsc ograniczona.

 

Koszt kursu: 200 zł. od osoby (w tym materiały szkoleniowe i serwis kawowy). 

 


Szanowni Państwo,

6 maja br. (środa) w godz. 15.00 - 18.15 odbędą się warsztaty komputerowe dla nauczycieli pt. Jak przygotować lekcję z prezentacją w PowerPoint.

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: tworzenie prezentacji multimedialnych z zastosowaniem tekstu, grafiki, dźwięku, animacji oraz video, wykorzystanie grafiki i multimediów w dydaktyce, publikacja prezentacji w Internecie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia (czwartek) - telefonicznie lub mailowo.

Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie ECE w Suchej Beskidzkiej, ul. Spółdzielców 1 (Hotel Monttis). Koszt: 85 zł. od osoby (w tym serwis kawowy). Zapraszamy!


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Europejskie Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej zaprasza na kolejne spotkanie
w ramach Lokalnej Szkoły Dyrektorów, które odbędzie się w czwartek,  12 marca 2009 r.
o godz. 15.00
  w siedzibie ECE w Suchej Beskidzkiej,  ul. Spółdzielców 1 (Hotel Monttis).

Tym razem proponujemy warsztaty, które poprowadzi Pan Mariusz Maziarz (Kuratorium Oświaty w Krakowie).

Plan spotkania:

1. 15.00-16.30 - Warsztaty: Inne akty prawa wewnątrzszkolnego (uchwały organów kolegialnych, akty   administracyjne, akty kierownictwa wewnętrznego).

2.   16.30-16.45 - przerwa kawowa, przedstawienie najnowszej oferty ECE

      3.   16.45-18.15 - Warsztaty: Jak dokumentować pracę nadzorowanych nauczycieli (arkusz hospitacyjny.)

      4.   18.15 -  obiadokolacja, podsumowanie spotkania

Całkowity koszt szkolenia wynosi 85 zł. od osoby.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 9 marca br., telefonicznie lub mailowo:

tel.: 033/ 874-46-05 w godz. 9.00-15.00,  e-mail: szkola@ece.szkola.


  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Europejskie Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Lokalnej Szkoły Dyrektorów.

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, wyrażonymi w ankietach na ostatnim spotkaniu, zapraszamy na szkolenie  Prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym przebiegu nauczania, które odbędzie się tym razem w czwartek,  4 grudnia 2008 r. o godz. 15.00 w siedzibie ECE w Suchej Beskidzkiej,  ul. Spółdzielców 1 (Hotel Monttis).

 1. 15.00-16.30 -wykład Pana Mariusza Maziarza  (Kuratorium Oświaty w Krakowie):

Prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym przebiegu nauczania.

2.   16.30-16.45 -przerwa kawowa

      3.   16.45-18.15 -c.d. wykładu

      4.   18.15-  obiadokolacja, podsumowanie spotkania

Koszt szkolenia wynosi 85 zł.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 28 listopada, telefonicznie lub mailowo:

tel.: 033/ 874-46-05 w godz. 9.00-15.00,  e-mail: szkola@ece.szkola.pl


Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Europejskie Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej organizuje pierwsze
w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach Lokalnej Szkoły Dyrektorów.

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, wyrażonymi na ostatnim przedwakacyjnym szkoleniu, zapraszamy w dniu 26 września 2008 r. (piątek) na  godz. 15.00 do siedziby ECE przy ul. Spółdzielców 1 (Hotel Monttis) na wykład Pani Anieli Kamińskiej Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły.

Program spotkania:

 1. 15.00-16.30 _ wykład Pani Anieli Kamińskiej  (Kuratorium Oświaty w Krakowie):
  Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
 2. 16.30-16.45 _ przerwa kawowa
 3. 16.45-18.15 _ c.d. wykładu
 4. 18.15-18.30 _ przedstawienie eferty edukacyjnej ECE
 5. 18.30 -  obiadokolacja, podsumowanie spotkania

Koszt szkolenia wynosi 85 zł.

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje:

tel.: 033/ 874-46-05 w godz. 9.00-15.00 lub e-mail: szkola@ece.szkola.pl


Chcesz podjąć pracę w wakacje?
Wkrótce zostaniesz absolwentem szkoły średniej?
Lubisz pracę z dziećmi i młodzieżą?

ZAPRASZAMY NA KURS
"Wychowawca placówek wypoczynku
dzieci i młodzieży"


Po ukończeniu kursu istnieje możliwość skorzystania
z ofert pracy wakacyjnej ECE

Liczba miejsc ograniczona!!!

Warunki:

 • ukończone 18 lat • świadectwo szkoły średniej • koszt: 95 zł. od osoby /36 godz. • *Zgłoszenia telefoniczne: 033/874-46-05
  *Zgłoszenia pocztą elektroniczną: szkola@ece.szkola.pl

  Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni, studenci kierunków pedagogicznych!

  Zapraszamy na kurs
  "Kierownik wycieczek szkolnych"
  Koszt kursu: 40 zł. od osoby/10 godzin.

  Zgłoszenia:
  tel./fax: 033/874-46-05
  e-mail: szkola@ece.szkola.pl

  "Lokalna Szkoła Dyrektorów"
  ZAPRASZA


  Europejskie Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej organizuje kolejne spotkanie w ramach szkoleń, które cieszą się Państwa uznaniem i zainteresowaniem. Zapraszamy Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w dniu 4 kwietnia 2008 r. (piątek) na godz. 14.00 do siedziby ECE przy ul. Spółdzielców 1.

  W programie:

  1. 14.00-14.45 - wykład Pani Izabeli Łoś - starszego wizytatora KO w Krakowie: "Zadania koordynatorów ds. bezpieczeństwa"

  2. 14.45-15.00 - przerwa kawowa

  3. 15.00-16.30 - wykład Pana Janusza Szklarczyka - starszego wizytatora KO w Krakowie: "Prawo oświatowe - tworzenie i aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego w szkołach i placówkach publicznych"

  4. 16.30-16.45 - przedstawienie oferty ECE

  5. 16.45-18.15 - wykład Pana Janusza Szklarczyka - c.d.

  6. 18.15 - obiadokolacja, podsumowanie spotkania.

  Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje:
  tel: 033/ 874-46-05 w godz. 9.00-15.00 lub e-mail: szkola@ece.szkola.pl

  Z A P R O S Z E N I E
  na spotkanie w ramach cyklu
  LOKALNA SZKOŁA DYREKTORÓW

  Europejskie Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej ma przyjemność zaprosić Szanownych Państwa Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych na kolejne spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 14 grudnia 2007 roku (piątek) o godz. 15.00 w Suchej Beskidzkiej ul. Spółdzielców 1.

  Program spotkania:

 • 15.00-16.00 Wykład "Prowadzenie dokumentacji szkolnej" • 16.00-16.15 Przerwa kawowa • 16.15-17.30 Wykład: "Jak korzystać z funduszy UE na projekty edukacyjne" • 17.15-18.00 Przedstawienie oferty szkoleniowej ECE • 18.00-19.00 Obiadokolacja, pożegnanie uczestników • Uczestnicy otrzymują certyfikaty.
  Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 11 grudnia br.

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny!


  Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

  Europejskie Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej zainicjowało we wrześniu 2007 r. cykl spotkań w "Lokalnej Szkole Dyrektorów". W ankietach wypełnionych na zakończenie kursu wyrazili Państwo swoje oczekiwania związane z naszą dalszą współpracą. Wychodząc naprzeciw Państwa życzeniom oraz biorąc pod uwagę aktualne potrzeby placówek oświatowych, przedstawiamy ofertę kursów komputerowych, które organizujemy w szkolnych pracowniach informatycznych lub w naszym Centrum.

  Zapewniamy:

  • nowoczesne laboratoria,

  • atrakcyjne formy i metody pracy,

  • najlepszych specjalistów,

  • konkurencyjne ceny.


  Liczbę modułów, godzin oraz cenę kursu każdorazowo uzgadniamy z Dyrekcją lub Liderem Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
  Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych kursach!
  Szczegółowe informacje o szkoleniach i kursach w ECE:
  tel. 033/874-46-05 w godz. 10.00-15.00.

  Dyrektor ECE Maria Grzechynka